Thông Báo Gộp Server

7-6-2013 09:41

Thời Gian: 09h - 11h ngày 08/06/2013.
Phạm Vi Áp Dụng: Server S65-S68 và S69-S70.

Nội Dung: Bổn Tiên sẽ tiến hành gộp các server như sau:

    • S65+S66+S67+S68
    • S69+S70
    Phần thưởng sau bảo trì:
Chuỗi sự kiện gộp server tại đây.

Lưu ý:
• Trong thời gian bảo trì gộp sever chư vị sẽ không đăng nhập vào game được. Để bảo đảm an toàn cho tài khoản của mình, chư vị hãy thoát khỏi game trước khi việc bảo trì được tiến hành và vui lòng không cố gắng đăng nhập vào thời gian này để tránh những trường hợp lỗi nhân vật đáng tiếc.
• Trang Chủ, Diễn Đàn và Fanpage vẫn hoạt động, chư vị có thể tham gia trò chuyện và giao lưu cùng nhau trong lúc chờ đợi.
Thời gian nâng cấp còn có thể thay đổi hoặc kéo dài vì một số vấn đề phát sinh. Mong chư vị thông cảm.

Chúc chư vị tiên hữu đạt được nhiều niềm vui cùng thế giới tiên hiệp kỳ ảo - Phi Tiên!

Điều khoản dịch vụ  |   Quy tắc bảo mật 

Lên trên