Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Phi Tiên Mở Server Mới S11 - S20

19-10-2012 16:40

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG
PHI TIÊN MỞ SERVER MỚI

Sự Kiện 1: LỄ BAO TÂN THỦ

Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).

• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).

• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội dung: Chư vị tiên hữu đăng ký thành công tại trang chủ Phi Tiên, sau khi đăng nhập và tạo thành công nhân vật, có thể nhận 1 Giftcode Tân Thủ.
Thao tác:
  • Bước 1: Chư vị tiên hữu đăng nhập trang chủ www.phitien.com, nhấp chọn

  • Bước 2: Chọn Loại mã thưởng và Máy chủ. Nhấp chọn [Nhận] để nhận được số thẻ của Thẻ Tân Thủ. Copy mã code.
  • Bước 3: Đăng nhập game, nhấp chọn icon để mở giao diện Hoạt động, chọn tab [Nhận quà]. Paste mã code và chọn [Xác nhận].

Phần Thưởng: Lễ Bao Tân Thủ (Trị giá 158 KNB).Sự Kiện 2: LỄ BAO NẠP THẺ LẦN ĐẦU
Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).
Nội Dung: Bắt đầu từ thời điểm game OB, chư vị tiên hữu nạp thẻ lần đầu với mệnh giá bất kỳ ngoài việc nhận được số KNB tương ứng còn nhận được Lễ Bao Nạp Thẻ Lần Đầu.
Thao Tác: Sau khi chư vị nạp thẻ, đăng nhập game, nhấp chọn icon để lãnh thưởng.
Phần Thưởng:
Lễ Bao Nạp Thẻ Lần Đầu (Trị giá 1888 KNB).


Sự Kiện 3: ĐẠI LỄ BAO NẠP THẺ TÍCH LŨY

Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị tiên hữu nạp thẻ tích lũy đến mức nạp quy định sẽ nhận được phần thưởng là các lễ bao tương ứng.
Phần Thưởng:


Sự Kiện 4: THƯƠNG TIỆM KHUYẾN MÃI
Thời Gian:
- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày mở server:

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thương tiệm sẽ bán hàng giảm giá.
Thao Tác: Nhấp chọn icon [Thương Tiệm], bên phải sẽ là Khu vực bán hàng giảm giá có giới hạn thời gian.


Sự Kiện 5: HOA HỒNG TẶNG GIAI NHÂN
Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).

• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Chư vị lần đầu nạp thẻ mua thẻ VIP nửa năm sẽ nhận được 999 đóa hoa tươi để tặng giai nhân, tăng thêm tình thân thiết giữa các anh em và hưởng thụ các thuộc tính tổ đội.


Sự Kiện 6: THẦN BINH TẠI THỦ - HIỆU LỆNH THIÊN HẠ
Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Chư vị hoàn thành nhiệm vụ Cấp 28 [Tặng Thần Khí] có thể nhận được các Vũ khí tương ứng với chức nghiệp của mình.

Sự Kiện 7: MỤC TIÊU PHI TIÊN
Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.

• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày trong [Mục Tiêu Phi Tiên] sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.


Sự Kiện 8: VÔ CỰC ĐẲNG CẤP
Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, vị tiên nhân nào có level nhân vật nằm trong TOP 10 sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng:


Sự Kiện 9: NGỰA THÚ THÔNG THẦN - TUYỆT THẾ LINH SỦNG
Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần
(10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, vị tiên nhân nào có Chiến lực tiên sủng nằm trong TOP 3 sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng:Sự Kiện 10: TIẾU NGẠO QUẦN HÙNG - DUY NGÃ ĐỘC TÔN
Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long
(10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Quần hùng tranh bá thiên hạ, ai sẽ là người Tiếu Ngạo Phi Tiên, Độc Cô Cầu Bại? Trong thời gian diễn ra sự kiện chúng tôi sẽ chuẩn bị lễ bao, vị tiên nhân nào có chiến lực đứng trong TOP 10 sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng:


Sự Kiện 11: TÍCH LŨY THÀNH TỰU - CỐNG HIẾN PHI TIÊN
Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền
(10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, điểm thành tựu của vị tiên nhân nào nằm trong TOP 3, sẽ nhận được phần thưởng thành tựu được phát qua thư trong game.
Phần Thưởng:Sự Kiện 12: LẬP CÔNG CHIẾN TRƯỜNG - DANH TRẤN PHI TIÊN
Thời Gian:
- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày tiên nhân nào nằm trong top 3 chiến trường sẽ nhận được phần thưởng.
Phần Thưởng:
Ngự Ảnh Bảo Hạp.Sự Kiện 13: THIÊN HẠ TAM BANG

Trong Phi Tiên điều gì là quan trọng nhất? Vinh quang? Trang bị?
Không, đều không phải, điều quan trọng nhất đó chính là huynh đệ. Hãy cùng huynh đệ của mình lập ra một bang hội cùng chung tay góp sức xây dựng sự vững mạnh!


Thời Gian:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở server:
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần (10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện,hãy cùng huynh đệ trong bang của mình đánh quái, làm nhiệm vụ, khiêu chiến Boss. Bang Chủ của Bang hội xếp thứ 1 sẽ nhận được đại phần thưởng, hãy mau cùng huynh đệ hiệp lực!
Phần Thưởng:
Sự Kiện 13: TAM GIỚI CHÍ TÔN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT
Thời Gian: Bắt đầu từ ngày mở server.
• S11 - Mộc Tinh (10h ngày 08/10/2012).
• S12 - Thủy Tinh (10h ngày 11/10/2012).
• S13 - Hỏa Tinh (10h ngày 13/10/2012).
• S14 - Th Tinh (14h ngày 15/10/2012).
• S15 - Chiến Thần
(10h ngày 18/10/2012).
• S16 - Ma Long (10h ngày 20/10/2012).
• S17 - Phong Thần (10h ngày 23/10/2012).
• S18 - Hoàng Tuyền (10h ngày 25/10/2012).
• S19 - Thánh Vực (10h ngày 27/10/2012).
• S20 - Phá Thiên (10h ngày 29/10/2012).

Nội Dung: Sau thời gian OB vị tiên nhân thứ nhất đạt được điều kiện trở thành Danh nhân, sẽ nhận được những danh hiệu mỹ miều mãi mãi và phần thưởng là các vật phẩm quý hiếm.


Điều khoản dịch vụ  |   Quy tắc bảo mật 

Lên trên